Logboek

Doel: Het instandhouden van windmotoren in Friesland.

- 10 apr 2010 –

Windmotor Aegum gedemonteeerd in verband met restauratie en herplaatsing

Foto: SWF

Omdat de windmotor bij Aegum in zeer slechte staat verkeerde en op een plaats stond waar een nieuwe loods gebouwd moest worden, dreigde hij verloren te gaan. Toen dit SWF-bestuurslid Mark Ravesloot ter ore kwam moest er snel gehandeld worden om deze windmotor veilig te kunnen stellen. Hij kocht het restant van de heer Kooistra, de eigenaar, met de bedoeling om hem later onder de paraplu van de Stichting Windmotoren Friesland te restaureren en te herplaatsen op een andere geschikte locatie. Zaterdag 10 april 2010 rond 14.00 uur was het zover. Kraanmachinist Klaas Batema, geholpen door de heren Bargerbos en Ravesloot, voerde het hijswerk uit en gezamelijk werd de verdere demontage gedaan. Nadat de molen plat lag werd eerst de staart gedemonteerd. Daarna werd het windrad afgenomen en in tweeën gedeeld. Op die manier konden de toren, de staart en het windrad in één keer getransporteerd worden naar de voorlopige opslagplaats in Houtigehage. De waaierpomp zal apart veiliggesteld worden, deze bleek overigens in redelijke conditie te zijn. De komende tijd zal de molen verder worden gedemonteerd en er zal een herstelplan gemaakt worden. Meer foto's over de demontage en transport vindt u hier.

- 15 mrt 2010 –

Windmotor Goutum/Hounsdyk gedemonteerd in verband met restauratie

Foto: SWF

De Windmotor Goutum/Hounsdyk is de tweede molen die de ' Stichting tot behoud van de Amerikaanse windmolens te Goutum en Wirdum/Swichum' gaat restaureren. Op de foto is te zien dat dat op zichzelf hard nodig is. Deze windmotor is een Rijksmonument en de restauratie wordt verricht onder toezicht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Alhoewel de financiering nog niet geheel rond is, wordt nu al vast begonnen met de eerste fase die bestaat uit de demontage die vandaag plaatsvond en vervolgens uit de restauratie van de toren. De restauratie wordt uitgevoerd door de Gebr. Adema te Wirdum. De demontage vond plaats onder barre omstandigheden: een gierende koude wind en slagregens. Maar de klus was naar omstandigheden snel geklaard. Wij vonden het beestenweer maar de weidevogels gedroegen zich of het voorjaar al begonnen was. En ze hadden gelijk, want al de volgende dag werd het eerste kievitsei in Friesland gevonden bij de vliegbasis. Meer foto's over de demontage en het transport vindt u hier.

- 18 dec 2009 –

Documentatie Centrum van Stichting Windmotoren Friesland in gebruik genomen

Een lang gekoesterde wens, om documentatie betreffende Windmotoren in Friesland beschikbaar te stellen via de website van de Stichting Windmotoren Friesland, is in vervulling gegaan. Het had de nodige voeten in de aarde om het zover te krijgen. Dank aan de service provider Wevolve.nl en speciaal aan Yvonne Lootsma van dat bedrijf. Het gevolg is dat ieder die dat wil, hetzij uit belangstelling, hetzij voor studie of door betrokkenheid bij restauratie of onderhoud van windmotoren hier te rade kan gaan. Natuurlijk moet deze bibliotheek groeien,en daarvoor zullen wij ons inspannen. Hebt u een mogelijke bijdrage, aarzel niet en neem contact met ons op. Het documentatie centrum is te vinden via het hoofdmenu van de site en ook rechtstreeks hier.

- 27 nov 2009 –

Windmotor Wirdum/IJsbaan officiëel in gebruik gesteld

Foto: SWF

Na de plaatsing op 18 september is de windmotor verder afgemonteerd met de koppeling van de waaierpomp, het afwerken van het fundament en het graven van de nieuwe watergang. Na de verbetering van het persoonlijk record 'korte toespraak houden' van de voorzitter van de Stichting, de heer Veldhuyzen van Zanten, ongetwijfeld ingegeven door de voortdurende hoosbuien, stelde mevrouw Isabella Diks, wethouder van de Gemeente Leeuwarden, de windmotor in gebruik. Er was water genoeg, er was wind genoeg, de windmotor was dus in z'n element en functioneerde voorbeeldig. Daarna, binnen in de warmte en aan de bar, kon de ingebruikstelling met toespraken van de heer Veldhuyzen van Zanten en mevrouw Diks en met gevulde glazen echt gevierd worden. Meer foto's hierover vindt u hier.

- 18 sep 2009 –

Windmotor Wirdum/IJsbaan opgesteld

Foto: SWF

Onder ruime belangstelling is na jarenlange voorbereiding door de "Stichting tot Behoud van de Amerikaanse Windmolens te Goutum / Wirdum" de eerste door hen gerestaureerde windmotor opgericht op een nieuwe locatie bij de IJsbaan te Wirdum. Oorspronkelijk stond deze windmotor in Swichum. De restauratie van de "Bakker IJlst"- Record Windmotor is door de firma Adema te Wirdum op voorbeeldige wijze uitgevoerd. Er is in dit geval voor gekozen om ook de betonnen onderbouw (16.000 kg ! )mee te verplaatsen. Dat was per saldo goedkoper dan een compleet nieuwe onderbouw realiseren op locatie. De plaatsing verliep voorspoedig en het weer werkte mee met een plezierig zonnetje. Meer foto's vindt u hier.

- 13 aug 2009 –

Mark Ravesloot afgestudeerd op Windmotoren in Friesland

In het hoofdkantoor van de Vereniging De Hollandsche Molen, temidden van de sfeervolle molen-maquettes en documentatiekasten van zijn werkgever, studeerde Mark Ravesloot met succes af op zijn scriptie "Windmotoren in Friesland, opkomst en ondergang van dit bemalingswerktuig in de provincie". Dit gebeurde onder andere aan de hand van een overzichtelijke 'powerpoint'-presentatie die ook door de Stichting goed gebruikt kan worden. Ravesloot zal zijn afstudeerscriptie met dezelfde titel publiceren via het documentatie centrum van de website van onze Stichting.

- 17 jul 2009 –

Bakker IJlst stelt Archief beschikbaar aan SWF

De heer Bakker Sr. heeft aan de Stichting Windmotoren Friesland het restant archief van de windmotorenaktiviteit van Bakker IJlst ter beschikking gesteld. Het archief zal gescand worden en vervolgens via het documentatie centrum van de Stichting toegankelijk worden gemaakt voor ieder die daar belangstelling voor heeft.

- 22 feb 2009 -

Bergstra en Hengst stellen de internet-versie van hun boek beschikbaar aan SWF

De heren J. Bergstra en W.D. Hengst , auteurs van het boek "De windmotor als poldergemaal in Friesland", hebben de internet-versie van hun boek ter beschikking gesteld aan de Stichting Windmotoren in Friesland. Op die manier kan het boek, dat niet meer verkrijgbaar is, toegankelijk worden gemaakt voor ieder die belangstelling heeft voor dit onderwerp.

- 12 feb 2009

Belastingdienst merkt Stichting Windmotoren Friesland aan als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Belastingdienst heeft onze Sichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent onder meer dat giften en donaties aan onze Stichting aftrekbaar zijn.

- 20 jan 2009 –

Afstudeerder Wageningen Universiteit maakt studie van Windmotoren in Friesland met steun van SWF

Afstudeerder Mark Ravesloot van de Wageningen Universiteit gaat een studie maken van de opkomst en (bijna-) ondergang van de windmotoren in Friesland. Hij doet dit met steun van Stichting Windmotoren Friesland, en ook zijn huidige werkgever de Vereniging "De Hollandsche Molen" zal waar mogelijk mede ondersteunen.

Wevolve